kittiwut

ADAUSDT

เพิ่มขึ้น
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
คลื่น A: การแก้ไขมักจะระบุได้ยากกว่าการเคลื่อนที่ของแรงกระตุ้น ในคลื่น A ของตลาด

ตัวชี้วัดทางเทคนิคบางตัวที่มากับคลื่น A ได้แก่ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นความผันผวนโดยนัย
ที่เพิ่มขึ้นโดยนัย ในตลาดออปชั่น

และอาจเพิ่มความสนใจแบบเปิด ใน ตลาดฟิวเจอร์สที่ เกี่ยวข้อง

(การปรับฐานในตลาดหมี)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ