coumaew

ada อยู่ในช่วงเวลาตัดสินใจฝั่ง

อยากราคาปิดยืนเหนือ 1.2997 ได้มีโอกาศดปลี่ยนเป็น เเนวโน้มขาขึ้นหรือ slideway
เเต่ถ้ายังยืนเหนือ 1.2997 ไม่ได้ มีโอกาศ reveres กลับมา 1.211
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ