coumaew

ยังอยู่ในเเนวโน้มขาลง

ลดลง
ada ยังคงเป็นเเนวโน้มขาลง มีจุดกลับตัวที่ 1.479 เเละ 1.7408
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ