Kimmuzabie

ADA จะพาฉันรวย

ลดลง
Kimmuzabie ที่อัปเดต:   
CRYPTO:ADAUSD   Cardano
กราฟติดโซนขายตาม Fibo 0.786 เเละไม่สามารถไปทำ New High ได้ จึงยังมองเป็นเทรนขาลง ไปยังเป้าหมายที่ Fibo 0.236
ออเดอร์ถูกยกเลิก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ