M_Saran_Trader

ADATHB อัพเดทกราฟ

BITKUB:ADATHB   Cardano
TP#4 - 100
TP#3 - 90
TP#2 -70
TP#1 -60
BUY#1- 42
BUY#2 - 40
BUY#3 - 33
CUTLOSE - 30
---------------------------------------------------------------------
- ในภาพใหญ่จะเห็นได้ว่า เป็นการทำ Wave 1 ช่วงนี้จะเป็นช่วงทะยอยเก็บของกัน ใครยังไม่มีของค่อยๆเก็บนะครับ
- แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถ เบรคเส้นเทรนไลน์ได้ ท้าเบรคขึ้นไปได้ จะเป็นการขึ้นไปทำ wave 3
- ใน tf 4h จะมี bullish divergence เล็กๆ ท้ามันไม่ทำ Low ที่ต่ำกว่าเดิม คือมันทำ New Low ก็จะเป็นารคอนเฟิร์มว่าเป็นการจบ wave 2 แล้วกำลัวจะไปทำ wave 3
-
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ