mymemaaitee

ABM เก็งกำไร

เพิ่มขึ้น
SET:ABM   ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
Resistance 3.54 (52 week all time high)
เหมาะกับ scalper ภายในวันขึ้นแรง ลงแรง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ