SET:ABICO   ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
หุ้นร้อนแรงติด Top gainer มุมมองส่วนตัว
ตาม 3 เงื่อนไข

1 แท่งเทียนสามมารถยืนเหนือเส้น Ema
2 เข้าสู่โซนสีน้ำเงินแสดงว่าเป็นเทรนขาขึ้น
3 เส้น Dpo ทะลุขึ้นเหนือ 0 เป็นเทรนขาขึ้นเช่นกัน

ตามสามเงื่นไขแล้วลงทุนอย่างระมัดระวังจุด SL ตามรูปเส้นสีดำที่ขีดไว้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ