M_Saran_Trader

AAVETHB วิเคราะห์กราฟแนวโน้ม

BITKUB:AAVETHB   Aave
TP#3 - 11,380.42
TP#2 - 10,129
TP#1 - 8,658
BUY#0- 7,550
BUY#1- 7,068.91
BUY#2 - 6440
BUY#3 - 5,493.81
CUTLOSE - 5,400
------------------------------------------------------------
- ตอนนี้กราฟกำลังจะขึ้นไปทำ wave 3 นะครับ ใครจะตามรอเข้าตามไม้ Buy ได้นะครับ
เพราะจะมีการย่อลงมาทำ ยก Low ยก High เนื่องจากเกิด Bearish Divergence ในกราฟ 4H
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ