SET:AAV   ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LTD
AAV, 03/05/2019
เหวี่ยงอยู่ในกรอบ. ไม่ไปไหนเลย.
ลุ้นลงไปทดสอบ. low เดิม

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ