TraderJira

aav ราคาวิ่งในกรอบ

SET:AAV   ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
AAV ราคาวิ่งในกรอบแคบๆ ยังพอเล่นได้ แต่ภาพรวมยังไม่น่าลงทุนสักเท่าไหร่ เนื่องจากปัญหาขาดทุนสะสมตั้งแต่ปีที่แล้ว จนถึงปีนี้ที่ต้องเจอปัญหา covid และยังไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา รวมถึงไฟท์บินต่างประเทศ ถึงแม้ว่าปัจจุบันได้กลับมาให้บริการเส้นทางภายในประเทศแล้ว แต่จำนวนไฟท์ยังไม่เยอะ และการเพิ่มbaseที่สุวรรณภูมิ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการบริการขายอาหารเครื่องดื่มบนเครื่่องก็ยังไม่ให้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่สำคัญ แนะนำเทรดเล่นในกรอบที่ตีไว้ ยังไม่น่าสะสมเพื่อระยะยาว
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ขายทำกำไรที่ 2.10 รอซื้อย่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ