hoonruntrend

aav หากใช้เทคนิค fixrank จะพบว่า ราคาคนส่วนใหญ่อยู่ที่ 1.82

SET:AAV   ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
aav หากใช้เทคนิค fixrank จะพบว่า ราคาคนส่วนใหญ่อยู่ที่ 1.82 ตรงนี้ไม่เสียเปรียบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ