PacharaTantaragron

Iphone ระเบิด

ลดลง
NASDAQ:AAPL   บริษัท แอปเปิล
เคยนับไว้ตอนตอนปีที่แล้ว เลยเป้าหมายไปเยอะมาก
คิดว่าจะถึงแค่ 202.36 แต่ก็เลยไป 240 กว่า
แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะเราหาการกลับตัว
รูปแบบก็เป็น The Double Zigzag อย่างที่คาดไว้
ตามรูปแบบพวก Double Zigzag retracement
น้อยกว่า 80% ก็อาจจะลงมา 61.8% อาจจะเด้งขึ้นให้หายใจหายคอ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ