ThemeTrader

CHINA MOBILE

เพิ่มขึ้น
HKEX:941   CHINA MOBILE LTD
BUY 47.5

STOP LOSS 46.35

ราคาปรับตัวลงมายาวนาน Jan 2021 ราคายืนได้ bias ขาขึ้น Risk reward น่าสนใจ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ