Nimmano

916 (HKEX) ซื้อ 11.00 ราคาเป้าหมาย 18.00 ตัดขาดทุน 10.00

HKEX:916   CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD
916 ( HKEX )
ซื้อ 11.00
ราคาเป้าหมาย 18.00
ตัดขาดทุน 10.00

Uttaya Jaroenkitwanit
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ