cittavuddho

มุมมองผลของของสงครามการค้าของจีนสหรัฐผ่านกองทุนร่วมดัชนีและทองคำ

HKEX:82822   CSOP A50 ETF-R
จำนวนเข้าชม 70
2
ผลของของสงครามการค้าของจีนสหรัฐทำให้ดัชนีสำคัญที่มีขนาดใหญ่ผันผวน นักลงทุนจึงหลบหนีความไม่แน่นอนเข้าไปลงทุนในทองคำในตลาดที่ไม่มีผลกระทบเช่นประเทศญี่ปุ่น

ความคิดเห็น