cittavuddho

มุมมองผลของของสงครามการค้าของจีนสหรัฐผ่านกองทุนร่วมดัชนีและทองคำ

HKEX:82822   CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNY
ผลของของสงครามการค้าของจีนสหรัฐทำให้ดัชนีสำคัญที่มีขนาดใหญ่ผันผวน นักลงทุนจึงหลบหนีความไม่แน่นอนเข้าไปลงทุนในทองคำในตลาดที่ไม่มีผลกระทบเช่นประเทศญี่ปุ่น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ