tanum

7up

เพิ่มขึ้น
SET:7UP   SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
แนวโน้มในระยะกลางมีการกลับตัว และระยะยาวคาดว่าไปได้ถึงระดับ 2+

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ