ThemeTrader

TENCENT

เพิ่มขึ้น
HKEX:700   TENCENT HOLDINGS LIMITED
BUY 455

STOP LOSS 412

ราคาปรับตัวมามาก ราคาอยู่ในระดับเดียวกับปี 2018
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ