CME:6S1!   SWISS FRANC FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
กรอบหลักเป็นขาขึ้น แต่ในกรอบย่อย มองว่าใกล้แนวต้านแล้ว อ่านมีการย่อตัวหรือ อ่อนค่าของค่าเงินสวิสฟรัง ใน ระยะสั้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ